Home » Dosen Tetap

Dosen Tetap


DOSEN TETAP PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  S.2

PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

 

No.

Nama Dosen Tetap

NIDN**

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik

Gelar Akademik

Pendidikan S2, S2, S3  dan Asal PT

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Prof. Dr. H. Bahri Ghozzali, MA

2023115601

23/11/1956 Guru Besar Prof. Dr,MA S1 IAIN Sunan Kalijaga

S2 IAIN Sunan Kalijaga

S3 IAIN Sunan Kalijaga

Tarbiyah

Pemikiran Islam

Studi Agama-agama

2

Prof. Dr. H.M.Nasor, M.Si 2015075702 15/07/1957 Guru Besar Prof.Dr,M.Si S1IAIN Sunan Kalijaga

S2 IAIN SAHID

S3 UNPAD

Ilmu Dakwah

Dakwah & Komuniasi

Ilmu Komunikasi

3 Prof. Dr. MA Achlami HS, MA 2014015501 14/01/1955 Guru Besar Prof, Dr, MA

S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Ilmu Dakwah/Tasawuf

Tafsir Hadits/Ijtima’i

4

Dr. Fitri Yanti, MA 2005107501 

05/10/1975

 Lektor Kepala Dr, MA

S1 IAIN Raden Intan

S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

S3 UNPAD

Komunikasi Penyiaran

Dakwah dan Komunikasi

Ilmu Komunikasi

5 Dr. Tontowi Jauhari, MM 2014097001 14/09/1970 Lektor Kepala Dr, MM

S1. IAIN Raden Intan

S2.UNILA

S3. Universitas Negeri Jakarta

Manajemen

Manajemen SDM

6 Dr. Abdul Syukur, MA 2001116501 01/11/1956 Lektor Kepala Dr, MA

S1. IAIN Syarif Hidayatullah

S2. IAIN Syarif Hidayatullah

S3. IAIN Syarif Hidayatullah

Ilmu Dakwah

Fiqih Dakwah

Moderasi Beragama