Home » Dosen Tetap

Dosen Tetap


DOSEN TETAP PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  S.2

PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

 

No.

Nama Dosen Tetap

NIDN**

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik

Gelar Akademik

Pendidikan S2, S2, S3  dan Asal PT

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

Prof. Dr. H. M.A Achlami, MA

 

 

  014015501

 

14/01/1955

 

Guru Besar

 

 

Prof. Dr,MA

S1 IAIN SAHID

S2 IAIN SAHID

S3 IAIN SAHID

Dakwah

Pemikiran Islam

Tasawuf

2

Prof. Dr. H. Bahri Ghozzali, MA

2023115601

23/11/1956

Guru Besar

Prof. Dr,MA

S1 IAIN Sunan Kaliaga

S2 IAIN Sunan Kaliaga

S3 IAIN Sunan Kaliaga

Tarbiyah

Pemikiran Islam

Studi Agama-agama

3

Prof. Dr. H. Khomsahrial  Ramli, M.Si 2009046101

09/04/1961

Guru Besar

Prof.Dr,M.Si

S1 UNILA

S2 UNPAD

S3 UNPAD

Pendidikan

Koomunikasi

Komunikasi Massa

4

Prof. Dr. H.M.Nasor, M.Si 2015075702

15/07/1957

Guru Besar

Prof.Dr,M.Si

S1IAIN Sunan Kaliaga

S2 IAIN SAHID

S3 UNPAD

Ilmu Dakwah

Dakwah & Komuniasi

Ilmu Komunikasi

5

Dr. Hasan Mukmin, MA 2021046102

21/04/1961

Lektor Kepala

Dr,MA

S1 IAIN Sunan Kaliaga

S2 IAIN SAHID

S3 IAIN SAHID

Dakwah

 

Pemikiran Islam

Imu Kalam/Pemikiran Islam

6

Dr. H.  Shonhaji,M.Ag 2010036401

10/03/1964

Lektor Kepala

Dr,M.Ag

S1 IAIN AMPEL

S2 IAIN RIAU

S3 UIN S.G.Jati

Dakwah

Pemikiran Isam

7

Dr. H. Mawardi, MS 2022126602

22/12/1966

Lektor Kepala

Dr,M.Si

S1 IAIN R.Intan

S2 IPB

S3 IPB

Dakwah

Sosioloi

Sosioloi

8

Bambang Budi Wiranto, Ph. D 2019037302

19/03/1973

Lektor

Phd,MA

S1 IAIN SUNAN AMPEL

S2 IAIN Riau/Ausralia

S3 Queensland Australia

Dakwah

Komunikasi

Komunikasi